XIII 25-tka Świętokrzyska
26.03 - 26.03

25-tka Świętokrzyska jest ogólnodostępną imprezą turystyczną o długiej tradycji – w tym roku odbędzie się ona już po raz trzynasty. Trasa o długości około 25 km przebiega przez malownicze tereny Gór Świętokrzyskich i wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej.

W tym roku uczestnicy imprezy rajd zakończą w Chęcinach. Nie zabraknie malowniczych krajobrazów Gór Świętokrzyskich. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. W imprezie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie wraz z opiekunem.