"Wszystko jest w liczbach" - wystawa
11.02 - 19.04

Wystawa jest kontynuacją cyklu wystaw interaktywnych o charakterze edukacyjnym, rozpoczętego  wystawą zatytułowaną „Nauki dawne i niedawne”.  „Wszystko… jest liczbą” to trzecia w tym cyklu wystawa, która zastąpiła poprzednią, poświęconą działaniom zmysłów.

Celem wystawy „Wszystko… jest liczbą” jest popularyzowanie matematyki, ukazanie, że matematyka towarzyszy nam we wszystkich aspektach naszego życia. Wystawa pokazuje, że liczby i figury geometryczne można zaobserwować w sztuce, muzyce, geografii czy przyrodzie. Na wystawie będzie do dyspozycji  35 modeli umożliwiających wykonanie ponad 60 doświadczeń. Zwiedzający będą mieli okazję  poznać dowód na twierdzenie Pitagorasa, dowiedzieć się, co to jest trójkąt Pascala, czym są fraktale, a czym grafy, i to nie ucząc się regułek, ale przeprowadzając fascynujące eksperymenty.

Organizator:
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura
27-200 Starachowice
ul. Wielkopiecowa 1
+48 41 275 40 83
mpt@ekomuzeum.pl
http://www.ekomuzeum.pl