Beautiful East News

1

O starciu Krzyżaków z Litwinami w 1311 r. - nazwanym przez kronikarzy "bitwą stulecia" - mało kto dzisiaj pamięta. 

Rycerska inscenizacja tamtych wydarzeń, która odbędzie się 20 maja 2017 roku przypomni wielu Bitwę pod Wopławkami. Wydarzenie będące żywą lekcją historii rozpocznie się godz. 16.00 przy Kościele św. Stanisław Kostki w Karolewie.

Więcej informacji na: http://mazurytravel.com.pl/wydarzenia/vii-inscenizacja-bitwy-pod-woplawkami-2017