Piękny wschód Aktualności

NWN


Polska Wschodnia, czyli obszar województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, obfituje w atrakcyjne obszary wiejskie.


Bogate pod względem kulturalnym, przyrodniczym i krajobrazowym. Idealne do rozwoju zrównoważonej turystyki. Wiemy, że w Polsce Wschodniej działa wiele gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów noclegowych oferujących wysoką jakość usług i ciekawą ofertę rekreacyjno-wypoczynkową. Ważnym elementem oferty są tradycyjne potrawy i lokalne produkty. Takich atrakcji poszukujemy i zachęcamy do udziału w naszym konkursie. 

„Na wsi najlepiej” to konkurs ogłoszony przez Polską Organizację Turystyczną, która wybierze i nagrodzi 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej  w czterech kategoriach:  

1.    Wypoczynek u rolnika
Do tej kategorii można zgłaszać gospodarstwa agroturystyczne skategoryzowane w Wiejskiej Bazie Noclegowej, a także te, które zostały poddane procedurze kategoryzacji, ale spełniłyby wszystkie jej warunki.

2.    Wypoczynek na wsi
Oceniane będą obiekty noclegowe położone na obszarach wiejskich, które eksponują w swojej ofercie rekreacyjno-wypoczynkowej walory polskiej wsi, w tym bogactwo kulinarne, kulturalne i potencjał mieszkańców.

3.    Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej
W tej kategorii będzie oceniana oferta uzupełniająca pobyt turystyczny na wsi. Szczególnie doceniona zostanie oferta pakietowa, stanowiąca spójny tematycznie kompleks wielu atrakcji i usług opartych na zasobach polskiej wsi.

4.    Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich
Szlak kulinarny tworzony przez restauracje, lokale gastronomiczne i wytwórców żywności musi serwować dania oparte na przepisach zaczerpniętych z tradycji kulinarnej regionu. Powinny być one przygotowywane przy użyciu tradycyjnych urządzeń, tj. pieców, wędzarni, suszarni itp.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Atrakcje nagrodzone w konkursie zostaną objęte specjalną promocją: wydawnictwo albumowe w nakładzie 10 tys. egz., działania blogerów turystycznych, artykuły oraz prezentacja na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, a także w mediach społecznościowych. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają statuetki, a cała dwunastka – tytuły jednego z 12 skarbów polskiej wsi.

Uczymy się od najlepszych!

Od promocji nie mniej ważny jest aspekt edukacyjny. Produkty turystyczne i oferta stworzona przez laureatów będą stanowiły katalog dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Przysłużą się do podniesienia standardów i wzbogacenia oferty w całej branży.
Na zgłoszenia czekamy do 3 sierpnia!

Biuro konkursu:
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
nawsinajlepiej@pot.gov.pl
tel.: +48 605 166 002
tel.: +48 602 510 538
tel.: +48 61 849 90 40

Organizator:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
tel.: +48 22 536 70 70
fax: +48 22 536 70 04

Wejdź na stronę internetową https://nawsinajlepiej.polska.travel/, wypełnij formularz zgłoszeniowy i śledź rezultaty Konkursu.


Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW.

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz działania w ramach PROW.


 pasek ksow