Wytopki Ołowiu w Tokarni
17.09 - 17.09

W trakcie trwania imprezy w godzinach zorganizowane zostaną pokazy oraz prezentacje o charakterze edukacyjnym, przedstawiające zwiedzającym historyczne i technologiczne zagadnienia hutnictwa ołowiu oraz produkcji miedzi w Górach Świętokrzyskich. 

W zrekonstruowanym kamiennym piecu hutniczym odbędzie się wytop ołowiu z rudy. Na stanowisku przy piecowisku po otrzymaniu metalu z rudy będą odlewane i bite okolicznościowe denary. Nie zabraknie pokazu tradycyjnego otrzymywania smoły drzewnej i pędzenia dziegciu metodą „garnek na garnku”. W drewnianym budynku elektrolizera odbędzie się pokaz elektrolitycznego otrzymywania miedzi metodą Stanisława Ignacego Łaszczyńskiego opracowaną i opatentowaną w 1906 roku.

Organizator:
Muzeum Wsi Kieleckiej
Kielce, ul. Jana Pawła II 6
+48 41 344 92 97
poczta@mwk.com.pl
www.mwk.com.pl