Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia Dodaj do trasy
(0 głosy)
Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia
Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia
Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia powstał w 1994 r. w celu ochrony i udostępnienia turystom najciekawszych ośrodków twórczości ludowej: kowalstwa, garncarstwa, łyżkarstwa oraz tkactwa dwuosnowowego.

Jednym z najpopularniejszych szlaków przebiegających przez teren gminy Czarna Białostocka jest autokarowy Szlak Rękodzieła LudowegoPodlasia.
Wędrówka pozwala poznać ginące rzemiosło i warsztaty twórców ludowych - kowala, garncarzy, łyżkarzy, tkaczy i rzeźbiarza. Jego główne atrakcje skupiają się w odległej o około 4 km od Czarnej Białostockiej - Czarnej Wsi Kościelnej. W przydrożnej kuźni można przyjrzeć się pracy kowala - Mieczysława Hulewicza, jednego z najaktywniejszych kowali na Podlasiu, łączącego tradycję kowalstwa ludowego i artystycznego. Nieopodal znajdują się pracownie garncarskie braci Piechowskich i Jana Kudrewicza. Można tam zobaczyć, jak powstałą siwaki, dwojaki, pękate "buńki", smukłe "ładyszki", misy i wiele innych mniej lub bardziej tradycyjnych naczyń glinianych. W sąsiedniej wsi - Zamczysk znajduje się pracownia wyrobu drewnianych łyżek, warząchwi, czerpaków. Łyżki będą nie tylko miłą pamiątką, ale również przydadzą się w gospodarstwie domowym.
Dalej szlak prowadzi do kilku pracowni tkactwa dwuosnowowego w gminie Janów i rzeźbiarza ludowego Piotra Szałkowskiego w Sokółce.