Sobiborski Park Krajobrazowy Dodaj do trasy
(0 głosy)
Sobibór
Lubelszczyzna
Sobiborski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy powstał w 1983 roku, aby chronić przyrodę, kulturę materialną i dziedzictwo ziem, na których przez wieki stykały się kultury wielu narodów. Dzika przyroda, nienaruszona przez człowieka wygląda zachwycająco.

W Parku najważniejszą rolę odgrywa przyroda. Tereny te, chociaż zamieszkane przez człowieka od dawna, po II wojnie światowej zostały w znacznej mierze wyludnione (ludność ukraińska, która zamieszkiwała te tereny została wysiedlona do ZSRR) i dawne ziemie uprawiane przez człowieka zarosły lasem. Świadectwa współistnienia na tym terenie wielu narodów w większości zostały zniszczone w czasie wojny lub bezpośrednio po niej. Jednakże w wielu wsiach zachowały się pojedyncze chałupy budowane jeszcze przed wojną z charakterystycznymi rzeźbionymi nad - i podokiennikami, jakich nie spotyka się w domach budowanych przez ludność polską. Czasy II wojny światowej boleśnie dotknęły tę płaską, lesistą, nostalgiczną krainę. To na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego hitlerowcy założyli jeden z obozów zagłady dla ludności żydowskiej w Sobiborze.