Roztoczański Park Narodowy Dodaj do trasy
(0 głosy)
Zwierzyniec
Lubelszczyzna
Roztoczański Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy
Na Roztoczu Środkowym, wyżynno-górskie lasy jodłowo-bukowe zajmują 8482 ha, wśród lasów podziwiać można "konika polskiego", bobry oraz pomniki przyrody ożywionej.

Roztoczański Park Narodowy zlokalizowany na Roztoczu Środkowym, objął swymi granicami jedne z najcenniejszych wartości przyrodniczych tego regionu. Swoją unikalność Roztocze, a tym samym i Park, zawdzięcza licznym procesom jakie zachodziły tutaj na przestrzeni dziejów. To właśnie one wycisnęły swoje piętno na organizmach zasiedlających ten teren. Specyficzny klimat Roztocza, przeplatanie się ciepłych i zimnych mas powietrza, zadecydowały o charakterze wykształconej tu szaty roślinnej. Ona z kolei stworzyła odpowiednie siedlisko dające ogromne możliwości rozwojowe dla różnych grup systematycznych zwierząt.