Rezerwat "Szwajcaria Podlaska" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Biała Podlaska
Lubelszczyzna
Rezerwat Szwajcaria Podlaska
Rezerwat Szwajcaria Podlaska
Jest to miejsce wyjątkowo bogate w formy przyrodnicze. Przedmiotem ochrony są drzewostany położone na skarpie rzeki Bug z licznymi drzewami pomnikowymi. Przedmiotem ochrony są drzewostany położone na skarpie rzeki Bug z licznymi drzewami pomnikowymi. Jest to miejsce wyjątkowo bogate w formy przyrodnicze, które znajdują się na niewielkim obszarze, dlatego uważa się, że nie powinna go ominąć żadna osoba chcąca poznać uroki Podlasia i obszarów nadbużańskich. Drzewostan rezerwatu tworzą dęby szypułkowe w wieku 100-140 lat, lipa drobnolistna, osika i klon zwyczajny.