Szlak Doliny Ciemięgi Dodaj do trasy
(0 głosy)
Duża część trasy wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi" Szlak umożliwia poznanie malowniczych terenów położonych na zachód, północ i płn.- wsch. od Lublina. Duża część trasy wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Po drodze można zwiedzić m.in.: XVI-wieczny, odrestaurowany dwór obronny w Jakubowicach Konińskich, późnorenesansowy kościół parafialny z II poł. XVII w. w Dysie, dwór z XIX w. w Pliszczynie, ruiny pałacu z XVI/XVII w. i park krajobrazowy w Jakubowicach Murowanych.