Piękny wschód O projekcie

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki" jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
Celem szczegółowym projektu jest dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Polski wschodniej do jak najszerszej grupy odbiorców.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji, pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, której beneficjentem jest Polska Organizacja Turystyczna (POT). Wynika to bezpośrednio z Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie projektów indywidualnych (M.P. Nr 89 poz. 971 z późn. zm.).

Kampania promująca Polskę wschodnią, realizowana jest jako projekt komplementarny z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez Polską Organizację Turystyczną, np. www.promujmypolskerazem.pl, oraz poszczególne województwa Polski wschodniej. Wszystkie działania związane z prowadzeniem kampanii „Piękny Wschód”, zostały podzielone na siedem etapów (od A do G), realizowanych od lipca 2010 do lipca 2012. Zadania realizowane w każdym z tych etapów mają różne cele komunikacyjne i marketingowe. Głównym adresatem kampanii jest szeroka grupa potencjalnych turystów w wielu 25-59 lat, w szczególności są to rodziny z dziećmi. Istotna część działań promocyjnych ma na celu dotarcie do specyficznej grupy docelowej jaką są „poszukiwacze inności” i „turyści aktywni”. Atrakcyjność tej grupy docelowej wiąże się w głównej mierze z rolą jaką odgrywa ona w wyznaczaniu nowych trendów w sposobie spędzania wolnego czasu oraz dążeniu do wyszukiwania innych, nowych, dotąd mało uczęszczanych przez turystów miejsc. Dzięki swojej odkrywczości w tej dziedzinie, dają oni przykład pozostałym miłośnikom aktywnej turystyki, „zarażając” ich tym samym pomysłami na nowe formy i miejsca wypoczynku. W końcowym etapie projektu (G1 i G2) komunikacja obejmie również swym zasięgiem mieszkańców Niemiec i Ukrainy. Są to kraje, których obecny potencjał marketingowy daje stosunkowo największe możliwości dla przyszłości turystyki „Pięknego Wschodu”.

Głównym elementem kampanii, oraz narzędziem integrującym poszczególne zadania i etapy kampanii promocyjnej, jest strona internetowa www.pieknywschod.pl. Ma ona za zadanie promować atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski pod hasłem: „Piękny Wschód”. W poszczególnych etapach kampanii serwis był rozbudowywany i poszerzany o kolejne funkcjonalności. Obecnie można na nim znaleźć szeroką bazę atrakcji turystycznych podzielonych na 5 kategorii: “zabytki, muzea”, “przyroda”, “rozrywka”, „zdrowie i uroda”, „aktywnie”. W zależności od pory roku, na serwisie umieszczane są sezonowe oferty turystyczne z poszczególnych województw, związane ze świętami, feriami lub długimi weekendami. Uzupełnienie bazy atrakcji turystycznych stanowi skategoryzowana baza noclegowa oraz praktyczne e-przewodniki po województwach. Każdy z przygotowanych e-przewodników zawiera opisy kilkudziesięciu tras i atrakcji turystycznych z pomocą których można w łatwy sposób planować zwiedzanie poszczególnych województw. Zarówno baza atrakcji jak i noclegów każdego z pięciu województw jest ciągle poszerzana o nowe rekordy. Turyści planujący wyjazd na „Piękny Wschód” mogą również zapoznać się z kalendarzem imprez planowanych w poszczególnych województwach, które mogą dodatkowo urozmaicić ich pobyt.

Serwis www.pieknywschód.pl daje możliwości interakcji z odwiedzającymi go internautami, którzy mogą na nim umieszczać własne zdjęcia z wakacji spędzonych na „Pięknym Wschodzie” , oceniać atrakcje turystyczne umieszczone w bazie i wpływać tym samym na ich miejsce w rankingu atrakcyjności.
 Istnieje też możliwość oglądania i komentowania filmów i virali video używanych w kampanii Piękny Wschód, oraz kampanii realizowanych przez każde z pięciu województw.
 W 2010 roku została utworzona anglojęzyczna wersja serwisu, w 2011 ukraińska i niemiecka. Jednym z głównych celów kampanii promocyjnej jest zachęcanie grupy docelowej do korzystania z tego serwisu jako źródła informacji o atrakcjach turystycznych „Pięknego Wschodu”. Odwołania do adresu strony internetowej www.pieknywschod.pl są używane we wszystkich działaniach ATL, BTL i PR. W zrealizowanych dotychczas etapach B, C, D i E projektu (od 26 lipca 2010 do 31 stycznia 2012) została zrealizowana multimedialna kampania w masowych kanałach komunikacji oraz wiele działań z zakresu PR. Działania związane z realizacją kampanii w poszczególnych kanałach komunikacji poprzedziły prace produkcyjne związane z przygotowaniem materiałów reklamowych do kampanii (spotów TV, radiowych, reklam radiowych i internetowych).

W kampanii mediowej wykorzystano telewizję, prasę, nośniki outdoorowe, zrealizowano kampanię w radiu i Internecie.

Kampania TV wystartowała 6.09.2010. i była kontynuowana w kolejnych etapach kampanii (od C do F)

 •  W splicie stacji użytych w kampanii znalazły się wszystkie stacje ogólnopolskie (TVP, TVN Polsat), ich uzupełnienie stanowiły stacje miejskie i tematyczne.
 •  W kampanii użyto 4 wersji spotów, których bohaterami były zwierzęta. Bóbr, Łoś, Dzik i Zając zachęcały w humorystyczny sposób widzów do korzystania z atrakcji i wypoczynku na „Pięknym Wschodzie Polski”.
 •  W wyniku kampanii TV ( do 31.01.2011) wygenerowano ponad 700 mln osobo-kontaktów z reklamą, zasięg 1+ każdego z etapów kampanii przewyższył 85% (17 mln osób z grupy docelowej co najmniej raz zetknęło się z każdym ze spotów TV)


Kampania prasowa wystartowała 29.07.2010 i była kontynuowana w kolejnych etapach kampanii (od B do F)

 • w kampanii prasowej wykorzystano 36 tytułów prasowych, łącznie 95 emisji, nakład sprzedanych tytułów użytych w kampanii do grudnia 2011 przekroczył 19,5 mln,
 • w kolejnych etapach kampanii wykorzystano 10 layoutów prasowych (po 2 na każdy z etapów) w każdym z nich użyto wizerunku zwierzęcia, które zapraszało odbiorców kampanii do odwiedzenia serwisu kampanii w celu znalezienia pomysłu na weekend na „Pięknym Wschodzie”
 • zasięg 1+ kolejnych etapów kampanii osignąłod 43% do 81%
 • z przekazem reklamowym w kolejnych etapach kampanii prasowej zetknęło się od 8 mln do 15,5 mln osób
 • Kampania radiowa wystartowała 28.07 i była kontynuowana we wszystkich etapach kampanii (od B do F)
 • wykorzystano w niej 227 stacji (ogólnopolskie, lokalne i ponadregionalne),
 • do każdego etapu kampanii przygotowano po 2 wersje spotów radiowych, które zachęcały słuchaczy do odwiedzenia „Pięknego Wchodu Polski” oraz korzystania z serwisu www.pieknywschod.pl
 • zasięg 1+ kolejnych etapów kampanii osiągał 73%-91%,
 • z przekazem reklamowym w kolejnych etapach kampanii zetknęło się od 13 do 17 mln osób z grupy docelowej.


Kampania Internetowa wystartowała 26.07 i była kontynuowana w kolejnych etapach kampanii (od B do F oraz w G1 i G2)

 • do końca lutego 2012 wyemitowano ponad 6 miliardów odsłon reklam
 • główne portale użyte w kampanii odsłonowej: onet, interia.pl, sieć internetowa at.net, fotka.pl, nasza-klasa.pl, wyszukiwarka google.pl
 • do kampanii internetowej na rynku niemieckim wykorzystano między innymi wiodące portale: bild.de i Spiegel.de
 • do kampanii na rynku ukraińskim wykorzystano ukr.net i news.mail.ru
 • do końca lutego 2012 na serwisie www.pieknywschod.pl wygenerowano ruch ponad 430 tys. uu
 • w komunikacji skierowanej do internautów wykorzystane zostało 17 wersji banerów (w tym 2 dedykowane na rynek niemiecki i ukraiński)


Kampania outdoorowa realizowana w etapach D, F i G kampanii

 • kampania w etapach D i F (kwiecień 2011 i2012) została zaplanowana na nośnikach 1x1 m2,
 • łącznie wykorzystano 1020 nośników których sieć została usytuowana w głównie 20 miastach „Pięknego Wschodu”
 • do kampanii w etapach G1 i G2 (czerwiec 2012) zostały zaplanowane nośniki 1x1 m2 na przejściach granicznych po stronie niemieckiej i ukraińskiej

 Wszystkie projekty reklam użyte w kampanii są udostępnione zainteresowanym w zakładce do pobrania.

Budżet mediowy całości projektu zamknął się w kwocie 17 286 769 PLN brutto

W ramach działań PR zrealizowano szereg akcji : wizyty studyjne, konferencje prasowe, publikacje prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne.

W ramach etapu A zostały przeprowadzone następujące działania:

 • Produkcja i emisja 20 odcinków serialu internetowego dostępnego dla interneutów na serwisie pieknywschod.pl, oraz na portalach video
 • Kampania na nośnikach ambient marketing (ekspozycja reklamy na airbordach 6x4 połączona z dystrybucją materiałów informacyjnych o „Pięknym Wschodzie”) zrealizowana w maju 2011
 • Przeprowadzenie gry internetowej i konkursów prasowych/-SMS-owych (maj-czerwiec 2011 i 2012) jako przyjaznej formy poszerzania wiedzy o atrakcjach turystycznych Pięknego Wschodu.
 • Udział i promocja projektu „Piękny Wschód” podczas imprez promocyjnych ( wrzesień 2010 Festiwal Smaku w Lublinie, marzec 2011 -Targi Turystyki w Białymstoku oraz czerwiec 2011 -Sabat Czarownic w Kielcach).
 • Organizacja rajdu rowerowego w województwie podkarpackim w lipcu 2011 i. Rajd poprzedziła konferencja prasowa.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach kampanii realizowanej pod hasłem „Piękny Wschód” mają za zadanie efektywne i różnorodne dotarcie do grupy docelowej w celu zainspirowania i zachęcenie jej do odkrywania „Pięknego Wschodu”.
Skuteczność działań podejmowanych w ramach kampanii jest mierzona w projektach badawczych realizowanych cyklicznie przez niezależną firmę badawczą. Wyniki badań są dostępne w zakładce serwisu „Do pobrania”

Serdecznie polecamy!

www.pot.gov.pl - Polska Organizacja Turystyczna