Piękny wschód Turystyka Kulturowa

konik 

Cóż za bogactwo kuultuur!

Kościół pw.Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła Dodaj do trasy
(0 głosy)
Haczów 537
36-213 Haczów
Podkarpackie
Kościół
Kościół w Haczowie
Kościół w Haczowie

Badania architektoniczne i dendrochronologiczne pozwalają obecnie datować budowlę na 1 poł. XV w. Zachowana świątynia jest pierwszym wzniesionym w Haczowie kościołem.

W 1494 r. strop i ściany kościoła ozdobiono monumentalną polichromią (zachowaną w znacznej części do dziś, odkrytą w 1955 r.) W czasie najazdu tatarskiego w 1624 r. kościół został uszkodzony, a następnie gruntownie odnowiony i rozbudowany (wzniesiono wówczas obecną wieżę-dzwonnicę, dodano obiegające kościół podcienia i wieżyczkę na sygnaturkę). W latach 80. XVIII w. wykonano kolejne prace: m.in. do nawy od północy dostawiono kaplicę, powiększono zakrystię, wykonano nowy strop, wstawiając drewniane słupy podtrzymujące zaskrzynienia i dzielące korpus nawowy oraz ufundowano nowe wyposażenie świątyni. W 2 poł. XIX w. zamalowano XV-wieczne malowidła ścienne, wprowadzając polichromię o charakterze eklektycznym. W XIX i XX w. kościół wielokrotnie poddawano remontom. Nie wprowadziły one jednak większych zmian w wyglądzie budowli.

Po wybudowaniu nowego murowanego kościoła świątynia została opuszczona. W latach 60. XX w. rozpoczęto kompleksowe prace konserwatorskie przy niszczejącym kościele. W 2000 r. dokonano rekonsekracji świątyni. Kościół został wytypowany do zgłoszenia na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.