Piękny wschód Lubelskie

konik 

Cóż za bogactwo kuultuur!

Gródek - grodzisko Dodaj do trasy
(0 głosy)
Gródek
Lubelszczyzna
Grodzisko
Gródek - grodzisko
Gródek - grodzisko

Grodzisko położone w widłach Bugu i Huczwy. Jeden z Grodów Czerwieńskich.

Grodzisko (Gród Wołyń), jedno z najstarszych grodzisk na Lubelszczyźnie, datowane na VIII w. (choć latopisy mówią o nim dopiero od 990 r.), wchodziło ono w skład Grodów Czerwieńskich. Było to jedno z centrów plemiennych Wołynian i stąd nazwa Wołyń rozpowszechniła się na znaczny obszar Rusi.

Gród Wołyń leżał na szlaku z Małopolski na Ruś (do Kijowa). Gród, strzegący przeprawy przez rzekę Bug, założono na otoczonym bagnami wzgórzu, nad Huczwą. Po zagarnięciu go przez księcia kijowskiego Włodzimierza w 981 r. należał on do Rusi Kijowskiej. W 1018 r., w czasie zwycięskiej wyprawy na Kijów, zdobył go Bolesław Chrobry. Jednak po jego śmierci gród wrócił w posiadanie książąt ruskich. W XIII w. został zniszczony przez Mongołów. Możliwe jednak, że to książęta halicko-włodzimierscy władający wtedy Grodami Czerwieńskimi, zniszczyli własne umocnienia z rozkazu wodza tatarskiego.