Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Cóż za bogactwo kuultuur!

Święta Katarzyna Dodaj do trasy
(0 głosy)
Bodzentyn
Góry Świętokrzyskie
www.swkatarzyna-muzeum.pl
Święta Katarzyna-Archiwum ROTWŚ
Święta Katarzyna-Archiwum ROTWŚ
Turystyczna miejscowość u stóp Łysicy, położona przy trasie Kielce – Bodzentyn na skraju Puszczy Jodłowej. Według legendy założył ją rycerz Wacławek, osiadły tu ok. 1399 r. jako pustelnik. Wybudował on tu drewniany kościół pw. św. Katarzyny. Na jego miejscu biskup krakowski Jan Rzeszowski ufundował w latach 1471–78 klasztor Bernardynów (od 1815 r. – bernardynek przybyłych z Drzewicy). Klasztor często trawiły pożary (największe w 1534 r. i 1847 r.) i jego budynki były przebudowywane. Turystyczna miejscowość u stóp Łysicy, położona przy trasie Kielce – Bodzentyn na skraju Puszczy Jodłowej. Według legendy założył ją rycerz Wacławek, osiadły tu ok. 1399 r. jako pustelnik. Wybudował on tu drewniany kościół pw. św. Katarzyny. Na jego miejscu biskup krakowski Jan Rzeszowski ufundował w latach 1471–78 klasztor Bernardynów (od 1815 r. – bernardynek przybyłych z Drzewicy). Klasztor często trawiły pożary (największe w 1534 r. i 1847 r.) i jego budynki były przebudowywane. W 1633 r. wzniesiono wirydarz i otoczono go krużgankami. Wokół klasztoru rozwinęła się osada przyjmując nazwę patronki kościoła. Na początku XX w. Święta Katarzyna została turystycznie odkryta przez Aleksandra Janowskiego, założyciela PTK, który to w 1910 r. uruchomił pierwsze schronisko w Górach Świętokrzyskich w Świętej Katarzynie w domu rolnika Janickiego. Małe, jednoizbowe schronisko było poprzednikiem obecnego schroniska PTTK. Przez Świętą Katarzynę przebiega główny szlak Gór Świętokrzyskich im. Edmunda Massalskiego – szlak czerwony z Kuźniak do Gołoszyc. Przez miejscowość prowadzi również niebieski szlak pieszy oraz czerwony szlak rowerowy. W Świętej Katarzynie przy ulicy Kieleckiej 20 ma swoją siedzibę bardzo interesujące Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Przez miejscowość przebiega Świętokrzyski Szlak Literacki Przy szlaku turystycznym na Łysicę znajduje się murowana kapliczka z XVIII w. wzniesiona jako krypta grobowa, gdyż do połowy XIX w. istniał w tym miejscu cmentarz. Wewnątrz kapliczki, oprócz marmurowego epitafium Wincentego D. Janikowskiego – wójta Klonowa i Wilkowa, fundatora kapliczki – widnieje wydrapany w tynku podpis S. Żeromskiego z 1882 r. Obok kaplicy zobaczymy dwie mogiły: powstańca z 1863 r., którego śmierć opisał Stefan Żeromski w Syzyfowych pracach (w klasztorze bernardynek gościł wtedy ppłk Kalita-Rębajło), oraz partyzanta z II wojny światowej. W pobliżu znajduje się pomnik Żeromskiego i legendarne źródło św. Franciszka. Jego woda posiada wartości lecznicze (leczy choroby oczu). Powyżej źródełka stoi XIX-wieczna drewniana kapliczka (w miejscu kaplicy murowanej z XVII w.). Przy drodze Kielce – Bodzentyn usytuowane są kapliczki z XVIII i XIX w., nazywane „domkami pustelników”.