Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Cóż za bogactwo kuultuur!

Zamek Królewski w Sandomierzu
Zamek Królewski w Sandomierzu

Pierwszą wzmiankę o zamku spotykamy w kronice Janka z Czarnkowa, jako o budowli wzniesionej przez Kazimierza Wielkiego. Na zgliszczach dawnego książęcego grodu, monarcha postawił zupełnie nowe założenie obronne z kamienia i cegły, przeznaczone na siedzibę starostów królewskich.

Więcej...
Katedra w Sandomierzu
Katedra w Sandomierzu
Katedra w Sandomierzu
(2 głosy)

Zbudowana została w 2 poł. XIV w. na miejscu kościoła wzmiankowanego już w 1148 r. Obecny kościół wzniesiony został z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360–82 na miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty wzmiankowanej od 1148 r.

Więcej...
Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu
Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu

Sandomierska trasa powstała przez połączenie dawnych piwnic i magazynów kupieckich podczas górniczych prac zabezpieczających. Jej długość wynosi 470 m, a różnica poziomów dochodzi do 12 m.

Więcej...
Podziemna trasa turystyczna w Opatowie
Podziemna trasa turystyczna w Opatowie

Powstanie opatowskich lochów wiązało się ze wzrostem znaczenia Opatowa i jego położeniem: krzyżowały się tu szlaki kupieckie ze Śląska i Krakowa do Wielkopolski, na Pomorze i Ruś Halicką. Opasanie murami miasta ograniczało możliwość budowy nowych budynków, a piwnice już istniejące nie wystarczały rozwijającym się składom kupieckim i pracowniom rzemieślniczym.

Więcej...
Kościół i klasztor pocysterski w Koprzywnicy
Kościół i klasztor pocysterski w Koprzywnicy

Leżąca w dolinie rzeki Koprzywianki, swą sławę zyskała dzięki rezydującym tu niegdyś cystersom. Ich opactwo zostało ufundowane w I połowie XIII wieku przez Mikołaja Bogorię w czasach Kazimierza Wielkiego. Historia nie obeszła się z Koprzywnicą zbyt łaskawie, dlatego kościół i zespół budynków poklasztornych nosi ślady licznych przebudowań i remontów dokonywanych zgodnie z założeniami późniejszych stylów architektonicznych.

Więcej...
Opactwo Cystersów w Jędrzejowie
Opactwo Cystersów w Jędrzejowie

W latach 1140- 1149 w Jędrzejowie zostało założone Opactwo Cysterskie przez Jana Gryfita, arcybiskupa gnieźnieńskiego, który sprowadził zakonników z Morimond w Burgundii. Był to pierwszy na ówczesnych ziemiach polskich klasztor cysterski.

Więcej...
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Pomiędzy katedrą z XIII w. a seminarium duchownym, na lewo od Pałacu Biskupów Krakowskich, wznosi się 2-piętrowy budynek, obecnie siedziba sądu, muzeum i biblioteki. Jeszcze 40 lat temu cały gmach zajmowało liceum-gimnazjum ogólnokształcące z ponad 250-letnią tradycją, do którego uczęszczali Walery Przyborowski, Bolesław Prus, Gustaw Herling-Grudziński i Stefan Żeromski.

Więcej...
Bazylika Katedralna w Kielcach
Bazylika Katedralna w Kielcach

Wzniesiona w 1171 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona, po licznych przebudowach prowa dzonych od XIII do XIX wieku ma obecnie wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki. Na placu katedralnym znajduje się płyta nagrobna Wojciecha Bartosza Głowackiego, bohatera spod Racławic.

Więcej...
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Późnoklasycystyczny pałac wzniesiony został przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w 1850 r. według planów Henryka Marconiego na miejscu dawnego dworu Tarnowskich i Myszkowskich.

Więcej...
Galeria Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie
Galeria Minerałów i Skamieniałości w Św. Katarzynie

Muzeum wprowadza zwiedzających nie posiadających wiedzy fachowej w  fascynującą  zagadkę   przyrody, jaką jest świat minerałów, ukazuje piękno kryształów jako  form doskonałych stworzonych przez naturę, tak że następny kontakt z minerałami np. na giełdzie, w sklepie jubilerskim, czy straganie zaowocuje pełniejszym docenieniem ich wartości.

Więcej...

Strona 2 z 6