Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Cóż za bogactwo kuultuur!

Dworek Laszczyków w Kielcach
Dworek Laszczyków w Kielcach

Dworek Laszczyków to obiekt zlokalizowany na południowym stoku Wzgórza Zamkowego za drewnianym, krytym gontem ogrodzeniem. Należy do najcenniejszych zabytków Kielc, nie tylko z racji ponad dwustuletniej historii, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że jest ostatnim drewnianym obiektem tego typu na terenie miasta.

Więcej...
Muzeum Orła Białego-Archiwum Rotwś
Muzeum Orła Białego-Archiwum Rotwś

Muzeum im. Orła Białego – mieści się w murowanym budynku dawnego dozorcostwa huty i na placu. Jest to drugie co do wielkości i ilości eksponatów muzeum wojskowe w Polsce. Znajdują się w nim również podziemia i sale z ciekawymi eksponatami z innych dziedzin z historii Skarżyska-Kamiennej.

Więcej...
Nagłowice-dworek Mikolaja Reja, Paweł Pierscinski
Nagłowice-dworek Mikolaja Reja, Paweł Pierscinski

Muzeum „Dworek Mikołaja Reja” ukazuje związki pisarza z Nagłowicami i znaczenie jego twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak i całej kultury polskiej. Jest tu wystawa reprodukcji przedstawiających życie i dorobek pisarski Mikołaja Reja. Na drzeworytach umieszczono fragmenty dzieł pisarza i zapisy z jego życiorysu. W gablotach znajdują się ciekawe teksty rękopisów (np. list do sąsiada czy zeznanie podatkowe).

Więcej...
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski

Przy rynku, w dwóch kamieniczkach z XVIII w., mieści się Muzeum Zegarów założone i prowadzone przez rodzinę Przypkowskich. Posiada bogate i zróżnicowane zbiory setek zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych, rozmaite przyrządy do mierzenie czasu: klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne a także przyrządy astronomiczne.

Więcej...
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski

На ринку, в двох кам’яницях з XVIII ст., знаходиться Музей годинників, який створила родина Пшибковських. У музеї експонуються багаті і різноманітні колекції сотень сонячних годинників, гномонічних приладів, різних приладів для вимірювання часу: клепсидри, вогняні і механічні годинники, а також астрономічні прилади.

Więcej...
Piec hutniczy w Kuźniakach
Piec hutniczy w Kuźniakach

W 1782 r. pracował tu najmniejszy z ówczesnych 34 wielkih pieców na ziemiach polskich. Stanowił własność rodziny Radońskich. W kolejnych latach zakład rozbudowywano i zmieniali się jego właściciele. W ostatnich latach funkcjonowania, będąc własnością spółki Kamiński-Grosman, wielki piec otrzymał imię „Jadwiga”.

Więcej...
Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym
Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym

Ruiny walcowni profili drobnych i blach w Nietulisku Dużym to pozostałości zakładu stanowiącego ostatnie ogniwo tzw. „ciągłego zakładu fabryk ˝żelaznych” nad Kamienną. Zbudowana w latach 1834-46 fabryka była starannie rozplanowanym założeniem urbanistycznym z osiedlem przemysłowym i układem wodnym.

Więcej...
Sielpia,Muzeum- Michał Maciążek
Sielpia,Muzeum- Michał Maciążek

Znajdujące się w Sielpi Muzeum Zagłębia Staropolskiego (filia Muzeum Techniki w Warszawie) stanowi unikatowy w skali europejskiej, zabytek techniki. Mieści się ono w halach dawnej walcowni i pudlingarni z pierwszej połowy XIX w., która została zbudowana w ramach programu uprzemysłowienia ziem polskich zainicjowanego po 1815 r. przez Stanisława Staszica.

Więcej...
Rytwiany-pokamedulski zespół sakralny-Archiwum ROTWŚ
Rytwiany-pokamedulski zespół sakralny-Archiwum ROTWŚ

W 1624 r. dla kamedułów kongregacji Monte Corona w pobliżu miejscowości Rytwiany wybudowano Eremus Silvae Aurele - Pustelnię Złotego Lasu. Powstał wówczas kościół pw. Zwiastowania NMP, zabudowania klasztorne i gospodarcze oraz Eremitorium- czyli zespół domków pustelniczych. .

Więcej...
Opatów, kolegiata-fot.Michał Maciążek
Opatów, kolegiata-fot.Michał Maciążek

Kolegiata p. w. Św. Marcina – romańska świątynia powstała ok. 1150 roku, jako kolegiata, poświadczona w 1212 roku. W 1471 przeniesiono tu parafię z Kościoła N.M.P.

Więcej...

Strona 3 z 6