Piękny wschód Turystyka Kulturowa

konik 

Cóż za bogactwo kuultuur!

Wielu wyjeżdżających na Piękny wchód odwiedza te województwa z powodu unikalnych walorów przyrodniczych. Tymczasem podróż tutaj to szansa na obcowanie z różnorodną kulturą i tradycją zakorzenioną głęboko w historii wielu narodów. Do dziś możemy podziwiać spuściznę burzliwych dziejów tych ziem. Fantastyczne, urokliwe, małe i duże miejscowości gdzie stare zabudowania mieszają się z nowoczesnymi budynkami zapadają w pamięć na długo i wywołują chęć powrotu. Zabytkowe, warownie, pałace, zamki i rezydencje mają niewątpliwe walory krajoznawcze, a eksponaty wystawiane w licznych muzeach pozwalają na jeszcze pełniejsze zgłębianie piękna tych ziem. Małe i większe galerie sztuki zadowolą z pewnością najbardziej wyszukane gusta. Polecamy szczególnie śledzenie kalendarza imprez, wśród których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, co dodatkowo uatrakcyjni pobyt na Pięknym Wschodzie.

Grunwald Pomnik
Grunwald Pomnik
  grunwald 1
grunwald 1
  grunwald 2
grunwald 2
  grunwald 3
grunwald 3

15 lipca 1410 roku połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie - nazywane także wojskami sprzymierzonymi - (ok. 29 tys. zbrojnych) pod ogólnym dowództwem Władysława Jagiełły odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi (ok. 21 tys. zbrojnych), dowodzonymi przez Ulricha von Jungingena. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecza i zapoczątkowała zmierzch potęgi Zakonu.

Więcej...
Kanał Elbląski Fot. A.Podhorodecki
Kanał Elbląski Fot. A.Podhorodecki
Kanał Elbląski
(0 głosy)

Przez jeziora wiedzie szlak z Elbląga do Ostródy. Kanał Elbląski, wraz z unikatowym w Europie zespołem pięciu pochylni – zbudowany został w celu pokonania około 100 m różnicy, jaka dzieli jezioro Drużno od jeziora Piniewo.

Więcej...
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Kozłówka - neobarokowa rezydenacja Zamoyskich z ekspozycją sztuki socrealistycznej w dawnej powozowni, otoczona parkiem geometrycznym. Zespół pałacowo-parkowy uznany za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2007 roku.

Więcej...
Muzeum Orła Białego-Archiwum Rotwś
Muzeum Orła Białego-Archiwum Rotwś

Muzeum im. Orła Białego – mieści się w murowanym budynku dawnego dozorcostwa huty i na placu. Jest to drugie co do wielkości i ilości eksponatów muzeum wojskowe w Polsce. Znajdują się w nim również podziemia i sale z ciekawymi eksponatami z innych dziedzin z historii Skarżyska-Kamiennej.

Więcej...
Nagłowice-dworek Mikolaja Reja, Paweł Pierscinski
Nagłowice-dworek Mikolaja Reja, Paweł Pierscinski

Muzeum „Dworek Mikołaja Reja” ukazuje związki pisarza z Nagłowicami i znaczenie jego twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak i całej kultury polskiej. Jest tu wystawa reprodukcji przedstawiających życie i dorobek pisarski Mikołaja Reja. Na drzeworytach umieszczono fragmenty dzieł pisarza i zapisy z jego życiorysu. W gablotach znajdują się ciekawe teksty rękopisów (np. list do sąsiada czy zeznanie podatkowe).

Więcej...
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski

Przy rynku, w dwóch kamieniczkach z XVIII w., mieści się Muzeum Zegarów założone i prowadzone przez rodzinę Przypkowskich. Posiada bogate i zróżnicowane zbiory setek zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych, rozmaite przyrządy do mierzenie czasu: klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne a także przyrządy astronomiczne.

Więcej...
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski
Jędrzejów-zegar słoneczny-Piotr Maciej Przypkowski

На ринку, в двох кам’яницях з XVIII ст., знаходиться Музей годинників, який створила родина Пшибковських. У музеї експонуються багаті і різноманітні колекції сотень сонячних годинників, гномонічних приладів, різних приладів для вимірювання часу: клепсидри, вогняні і механічні годинники, а також астрономічні прилади.

Więcej...
Piec hutniczy w Kuźniakach
Piec hutniczy w Kuźniakach

W 1782 r. pracował tu najmniejszy z ówczesnych 34 wielkih pieców na ziemiach polskich. Stanowił własność rodziny Radońskich. W kolejnych latach zakład rozbudowywano i zmieniali się jego właściciele. W ostatnich latach funkcjonowania, będąc własnością spółki Kamiński-Grosman, wielki piec otrzymał imię „Jadwiga”.

Więcej...
Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym
Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym

Ruiny walcowni profili drobnych i blach w Nietulisku Dużym to pozostałości zakładu stanowiącego ostatnie ogniwo tzw. „ciągłego zakładu fabryk ˝żelaznych” nad Kamienną. Zbudowana w latach 1834-46 fabryka była starannie rozplanowanym założeniem urbanistycznym z osiedlem przemysłowym i układem wodnym.

Więcej...
Sielpia,Muzeum- Michał Maciążek
Sielpia,Muzeum- Michał Maciążek

Znajdujące się w Sielpi Muzeum Zagłębia Staropolskiego (filia Muzeum Techniki w Warszawie) stanowi unikatowy w skali europejskiej, zabytek techniki. Mieści się ono w halach dawnej walcowni i pudlingarni z pierwszej połowy XIX w., która została zbudowana w ramach programu uprzemysłowienia ziem polskich zainicjowanego po 1815 r. przez Stanisława Staszica.

Więcej...

Strona 9 z 39