Piękny wschód Podkarpackie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Herby"

Rezerwat obejmuje fragment pasma górskiego wchodzącego w skład Pogórza Dynowskiego, rozciągniętego przełomowym odcinkiem rzeki Wisłok.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Góra Chełm"

Rezerwat "Góra Chełm" usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim. Dogodne warunki do życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt, m.in.: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby.

Więcej...
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Park Czarnorzecko-Strzyżowski, powstał w 1993 r., pow. 25,7 tys. ha; chroni najpiękniejsze fragmenty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Źródła Jasiołki"

Rezerwat Źródła Jasiołki położony jest na terenie Gminy Komańcza, miejscowości: Jasiel, Rudawka Jaśliska i Wisłok Wielki.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Reberce"

Rezerwat przyrody "Reberce" leży w gminie Bircza na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Turnica"

Rezerwat obejmuje fragment starej puszczy bukowo-jodłowej w gminie Fredropol.Zajmuje powierzchnię 151,86 ha.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Przełom Hołubli"

Rezerwat leśno-krajobrazowy powstał w 1995r. Zajmuje powierzchnię 46,42 ha.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Leoncina"

Rezerwat "LEONCINA" utworzony na powierzchni 8,67 ha w 2001 roku. Leży on na Pogórzu Przemyskim w gminie Krasiczyn, powodem dla którego został on powołany jest skupisko kłokoczki południowej.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Kopystanka"

Rezerwat "Kopytsanka" położony jest na terenie Pogórze Przemyskiego. Kopytsanka to niezalesiona góra, na której występuje dużo ciekawych, rzadko spotykanych gatunków roślin oraz ptaków.

Więcej...
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Kalwaria Pacławska"

Rezerwat leśno-krajobrazowo-kulturowy o pow. 173,18 ha uznany w 2001 r. Zajmuje grunty Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Bircza, Leśnictwa Kalinowice.

Więcej...

Strona 1 z 4