Piękny wschód Podkarpackie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat przyrody "Kopystanka" Dodaj do trasy
(2 głosy)
Fredropol
Inny
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Kopystanka"
Rezerwat "Kopytsanka" położony jest na terenie Pogórze Przemyskiego. Kopytsanka to niezalesiona góra, na której występuje dużo ciekawych, rzadko spotykanych gatunków roślin oraz ptaków.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest szczyt niezalesionej góry "Kopystanka" (541 m. n.p.m.) wraz z występującymi murawami kserotermicznymi i stanowiskiem naturalnym ostrożenia siedmiogrodzkiego jak również zalesionym południowym zboczem góry ze zbiorowiskiem roślinnym podgórskiej formy buczyny karpackiej. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła zielonosiwego.