Piękny wschód Podkarpackie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat przyrody "Przełom Hołubli" Dodaj do trasy
(1 Głosuj)
Przemyśl
Inny
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Przełom Hołubli"
Rezerwat leśno-krajobrazowy powstał w 1995r. Zajmuje powierzchnię 46,42 ha.

Położony jest u podnóża wzniesienia Bukowy Grab (426 m. n.p.m.), z którego wypływa potok Hołubla. Z gatunków drzewiastych najczęściej występuje buk, grab, dąb i sztucznie wprowadzony modrzew. Cenną domieszkę stanowi klon zwyczajny, wiąz górski, olsza szara, brzoza brodawkowata oraz sporadycznie topola biała. Bardzo licznie występuje lipa szeroko i drobnolistna.

Na terenie rezerwatu i w okolicznych lasach znalazły ostoje jelenie, sarny, dziki, wilki i lisy. Z występujących tu ptaków na uwagę zasługują: muchołówka białoszyja i mała, dzięcioł zielonosiwy, myszołów, puszczyk uralski. Z płazów spotykamy tu traszkę górską i salamandrę plamistą.

W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza p.n. "DOLINA HOŁUBLI". Ścieżka wyposażona jest w miejsce wypoczynkowe oraz kilkanaście dodatkowych tablic z ciekawymi zdjęciami i opisami zjawisk przyrodniczych.