Piękny wschód Podkarpackie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat przyrody "Turnica" Dodaj do trasy
(1 Głosuj)
Arłamów
Inny
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Turnica"
Rezerwat obejmuje fragment starej puszczy bukowo-jodłowej w gminie Fredropol.Zajmuje powierzchnię 151,86 ha.

Na terenie rezerwatu dominującym zbiorowiskiem jest podgórska forma buczyny karpackiej. Głęboko wcinające się jary i wąwozy dodają rezerwatowi szczególnego uroku. Flora tego terenu jest bardzo bogata. Występują tutaj m.in.: żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, bluszcz pospolity, sałatnica leśna, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna. Bogata jest również fauna z wieloma gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem w Polsce. Na terenie rezerwatu stwierdzono w okresie lęgowym 39 gat. ptaków. Z ciekawszych wymienić należy dzięcioły (zielonosiwego, czarnego i białogrzbietego), kruka, orlika krzykliwego, oraz puszczyka uralskiego, który jest symbolem PKPP.