Piękny wschód Podkarpackie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Szlak Ikon - Dolina Osławy Dodaj do trasy
(0 głosy)
Szlak Ikon Dol. Osławy
Szlak Ikon Dol. Osławy
Dolina Drewniana cerkiew greko-katolicka pw. NMP z 1836r. obecnie kościół rzymsko-katolicki. We wnętrzu ołtarzyk i ikony z XIXw. Dolina Drewniana cerkiew greko-katolicka pw. NMP z 1836r. obecnie kościół rzymsko-katolicki. We wnętrzu ołtarzyk i ikony z XIXw. Zagórz Murowana z kamienia cerkiew greko-katolicka, parafialna, p.w. Świętego Michała zbudowana w 1836r. odnawiana w XXw. Od wschodu półkoliste prezbiterium do którego dostawiona jest zakrystia. Od zachodu wysoka, murowana wieża, w górnej części drewniana, zwieńczona baniastą nibysygnaturką. W miasteczku warto również zwiedzić kościół oraz ruiny klasztoru Karmelitów Bosych z pocz. XVIII w. Obecnie użytkowana przez cerkiew prawosławną. Wielopole Murowana cerkiew greko-katolicka p.w. Michała Arch. Anioła z 1939r. Postawiona na planie krzyża z kopułą po środku. Od 1991r. ponownie uzrytkowana przez grekokatolików. We wnętrzu fragmenty ołtarza z XVIII w. i ikonostas sprowadzony z muzeum w Łańcucie. Łukowe Cerkiew grekokatolicka, murowana pw. św. Dymitra, wzniesiona w1828r. Od 1972r. urzytkowana jako kościół rzymsko-katolicki. Oboku murowana, dwukondygnacyjna dzwonnica. Tarnawa Górna We wsi cerkiew murowana pw. Zaśnięcia Matki Bożej z 1817r. opuszczona po wysiedleniu ludności ukraińskiej popadła w ruinę. Czaszyn Murowana cerkiew greko-katolicka pw. Św. Mikołaja z 1835r. obecnie użytkowana jak kościół rzymsko-katolicki. We wsi również murowane kapliczki, jedna z XVIIIw druga z XX. Na dzwonnnicy dzwon z 1810 roku pochodzący z dzwonnicy w Kulsznem. Olchowa Cerkiew grekokatolicka pw. soboru NMP. Murowana, wzniesiona w 1877r. Po 1947 opuszczona. Obecnie w ruinie. Obok przycerkiewny cmentarzyk. Morochów Drewniana cerkiew greko-katolicka, obecnie (od 1961r.)prawosławna , zbudowana w 1837r.. We wnętrzu ikonostas z pierwszej połowy XIXw. Mokre Murowana cerkiew greko-katolicka zbudowana w latach 1990-1992, we wnętrzu zabytkowy ikonostas z XVIIIw. Przekazany cerkwi ze składnicy ikon w Łańcucie Kulaszne We wsi istniała drewniana cerkiwe greko-katolicka p.w. św. Arch,. Michała z 1912r. która spłonęła w 1974r. Obecnie w jej miejscu stoi nowy kościół. Pozostała jedynie murowana dzwonnica z pocz XXw. Szczawne Drewniana cerkiew greko-katolicka, parafialna p.w. Zaśnięcia Matki Bożej, (obecnie prawosławna) zbudowana w 1888r. w typie wschodnio-łemkowskim. odnowiona w 1925r. Ikonostas nie zachował się(?), Na ścianach polichromia figuralna z 1925r. Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica z 1889r. i cmentarz parafialny. We wsi również interesująca drewniana, zrębowa kapliczka z końca XIXw. zwieńczona baniastym dachem. Rzepedź Drewniana cerkiew greko-katolicka, w typie wschodnio-łemkowskim -osławickim. p.w. Św. Mikołaja Bpa, zbudowana w 1824r. Błogosławiona w 1826. Remontowana m.in. w 1896r. Prawdopodobnie wtedy dostawiono zakrystię. Podczas prowizorycznego zabezpieczania w 1969r. rozebrana została zakrystia. Po wojnie użytkowana jako kościół , obecnie służy ponownie wyznawcom obrządku grecko-katolickiego. We wnętrzu niekompletny ikonostas, współczesny cerkwi. Na ścianach polichromia z 1896r. Przy cerkwi drewniana, trójkondygnacyjna, słupowo-ramowa dzwonnica. dzwonnica słupowa współczesna cerkwi. Świątynia obecnie gruntownie remontowana. Obiekt otacza niewysoki, kamienny murek. Obok cmentarz przycerkiewny. We wsi również klika przydrożnych, kamiennych krzyży. Turzańsk Drewniana cerkiew grakokatolicka , (obecnie prawosławna) parafialna w typie wschodniołemkowskim -osławickim, p.w. św. Michała Archanioła zbudowana w 1803r. We wnętrzu ikonostas z 1895r. i dwa ołtarze boczne z początku XIXw. Obok cerkwi drewniana dzwonnica słupowa - najwyższa tego typu dzwonnica w Polsce. Komańcza Drewniana cerkiew greko-katolicka, parafialna, p.w. Opieki Matki Bożej z 1802r. Po 1836r. dodana została zakrystia z kolejną wieżyczką.Remontowana w 1919 i 1955r. Prace konserwatorskie przeprowadzono w 1970r. (od 1963r. prawosławna) w typie wschodniołemkowskim - osławickim. We wnetrzu kompletny ikonostas z 1832r. pochodzący ze wsi Wołosianka z południowej strony Karpat. Przed cerkwią drewniana dzwonnica-brama z . Obiekt otoczony jest niskim kamiennym murkiem, obok przycerkiewny cmentarz. Po obiekcie oprowadza prawosławny proboszcz, mieszkający w prywatnym domu nieopodal cerkwi greko-katolickiej (bizantyjsko-ukraińskiej). Murowana cerkiew grakokatolicka zbudowana w latach 1985-8. W związku z tym, że wierni kościoła greko-katolickiego nie mogli odprawiać nabożeństw w starej cerkwi, pragnęli zbudować nową. Niestety nie otrzymali pozwolenia na budowę a tylko na przeniesienie już istniejącej - opuszczonej cerkwi. Wybór padł na obiekt z miejscowości Dudyńce. Omijając przeciwności Komańczanie fortelem postawili dużą murowaną cerkiew, wieńcząc ją małą drewnianą cerkiewką z Dudyniec. Wpłynęło to oczywiście na dość nietypowy wygląd zewnętrzny. Od 1990r. istnieje przy cerkwi Muzeum Łemkowskie prezentujące w starej chyży, przedmioty życia codziennego Łemków. Radoszyce Drewniana cerkiew greko-katolicka, parafialna, p.w. Św. Dymitra, zbudowana w 1868r. We wnętrzu ikonostas współczesny cerkwi i rokokowy ołtarzyk. Z ikonostasu skradziono prazdniki w 1991r. Przed cerkwią kamienna dzwonnica parawanowa. Wokół stary cmentarz przycerkiewny. Na uwagę zasługują malowidła na chórze, przedstawiające życie codzienne mieszkańców wsi. Na jednym łemkinie idące do cerkwi, na drugim łemko w stroju siejący zboże. Powyżej wioski krzyż nad strumieniem, wypływającym z "cudownego źródła" Wisłok Wielki (Dolny) Drewniana cerkiew greko-katolicka, parafialna (obecnie kościół rzymsko-katolicki) p.w. Św. Onufrego. Zbudowana w latach 1850-53 Wokół cerkwi murek z łamanego kamienia i murowana dzwonnica parawanowa. Wewnątrz interesujący ikonostas - bez rzędu prazdników. We wsi również kilka przydrożnych krzyży z XIX i XXw. Smolnik n/Osławą Murowana cerkiew greko-katolicka, parafialna, zbudowana w 1806r. p.w. Św. Mikołaja obecnie kościół rzymsko-katolicki. We wnętrzu zachowany, ikonostas - współczesny cerkwi i cztery ołtarze boczne. Obok cerkwi murowana dzwonnica Na ścianie epitafia inskrypcyjne. Od 1969r. użytkowana jako kościół rzymsko- katolicki.