Piękny wschód Podlaskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” koło Orli
Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” koło Orli

Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” – długość ok. 1km. Ścieżka „Pod Zielonym Dębem” – długość ok. 1km. Usytuowana jest nad rzeką Orlanką w pobliżu miejscowości Orla. Początek ścieżki znajduje się przy drodze asfaltowej Orla – Dubicze Cerkiewne.

Więcej...
siedziba parku
siedziba parku

Park to ochrona przyrody, działalność dydaktyczna i naukowa, ale także turystyka, rekreacja, zabawa i relaks! Przez Park przebiegają liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne, kajakowe rzekami Supraślą i Sokołdą.

Więcej...
Obwodnica Narwiańskiego Parku Narodowego
Obwodnica Narwiańskiego Parku Narodowego

Obwodnica NPN – biegnie na trasie Choroszcz- Kurowo- Waniewo - Łapy – Suraż- Turośń Dolna- Baciuty– Choroszcz; Szlak przebiega przez historyczną wieś - Płonka Kościelna.

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Bagno Wizna II"

Rezerwat "Bagno Wizna II" powołany w celu ochrony torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin.

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat chroni fragment rozległego torfowiska niskiego w dolinie Narwi, ze stanowiskami rzadkich roślin.

Więcej...
Park przydworski w Kurowie
Park przydworski w Kurowie

Zespół dworsko-ogrodowy w Kurowie pochodzi z końca XIX w. W sąsiedztwie zabytkowego dworu położony jest urokliwy park Przydworski.

Więcej...

Platforma widokowa w Narwiańskim Parku Narodowym z widokiem na rzekę Narew, jedną z najpiękniejszych, nieregularnych sieci wodnych na Podlasiu.

Więcej...

Narwiański Park narodowy obejmuje bagienną dolinę Narwi od Suraża do Rzędzian, która płynie tam kilkoma korytami. Wiosną łączą się one ze starorzeczami tworząc szerokie na kilka kilometrów rozlewiska nazywane Polską Amazonią.

Więcej...

Panoramy najpiękniejszych plenerów Suwalszczyzny z widokami na kompleksy kilku jezior i symbol regionu - Cisową Górę oraz znaczną część Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Więcej...

Dzięki drewnianej wieży widokowej na szczycie Góry Leszczynowej - jednego z najwyższych wzniesień Suwalskiego Parku Krajobrazowego można podziwiać rozległe panoramy na jez. Hańcza oraz polodowcowy krajobraz Parku.

Więcej...

Strona 3 z 9