Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Ciechostowice" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Bliżyn
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Ciechostowice"
Rezerwat częściowy, pow. 7,43 ha, utworzony w 1953 roku. Miejscowość Mroczków, gmina Bliżyn. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego występującego tu w różnych stadiach rozwoju, wskutek czego wytworzyły się szczególnie korzystne warunki do badań naukowych". Modrzew polski odkryty został przez profesora Mariana Raciborskiego i był przedmiotem jego badań naukowych. Modrzew polski różni się od europejskiego budową kwiatów, łuski szyszek zagięte są ku środkowi, inna też jest budowa korony, mniej jest konarów i gałązek.