Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Dziki Staw" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Rytwiany
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat częściowy, pow. 6,52 ha, utworzony w 1998 roku. Miejscowość Grobla, gmina Rytwiany. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny". W części rezerwatu dominuje modrzew w wieku ok. 130 lat, występuje tu także sosna oraz olcha czarna i czeremcha. W podszycie rośnie leszczyna i kruszyna. W innej części rezerwatu jest jeziorko potorfowe o pow. ponad 2 ha i maksymalnej głębokości do 2 metrów. W okolicy jeziorka gniazdują: dzika kaczka, perkoz, czernica, łyska, cyranka, głowienka, błotnik stawowy.