Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Gagaty Sołtykowskie" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Stąporków
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Gagaty Sołtykowskie"
Rezerwat częściowy, pow. 13,33 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Wólka Plebańska, gmina Stąporków. Cel ochrony: "Zachowanie odsłonięć skał dolnojurajskich zawierających ważne okazy mineralogiczne, paleontologiczne a także różnorodne formy syderytu". Rezerwat obejmuje teren byłej kopalni odkrywkowej glin ceramicznych wykorzystywanych w przeszłości do wyrobu cegły. W wyrobisku występują dolnojurajskie iły i mułki z wkładkami piaskowców, które mają cechy typowe dla osadów koryta rzecznego. W spoiwie piaskowców występują gagaty - bitumiczna odmiana węgla brunatnego. Gagat służył do wyrobu biżuterii, szczególnie żałobnej. Aktualnie gagaty nie występują na powierzchni w tym rejonie. Na terenie obecnego rezerwatu odkryto tropy dinozaurów, utrwalone na powierzchni piaskowca. Tropy są zabezpieczone ksylanowym impregnatem do skał, a nad utrwalonymi śladami postawiono drewnianą wiatę.