Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Góra Jeleniowska" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Nowa Słupia
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Góra Jeleniowska"
Rezerwat częściowy, pow. 15,56 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Jeleniów, gmina Nowa Słupia. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: Trzcianka PKS - Kobyla Góra - Paprocice - Góra Jeleniowska (6 km) - Szczytniak - Truskolaska - Gołoszyce PKS. Cel ochrony: "Zachowanie wychodni górnokambryjskich gruboławicowych piaskowców kwarcytowych w formie ostańcowych skałek, rozwalisk skalnych, terasów krioplancyjnych z rumowiskami skalnymi typu gołoborzy oraz naturalnego zbiorowiska Dentario Glandulosae Fagetum". Na Górze Jeleniowskiej obok pozostałości gołoborzy występują pojedyncze skałki, niektóre dochodzące wysokością do 5 metrów. Bogata jest flora rezerwatu, stwierdzono występowanie 106 gatunków roślin.