Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Góra Miedzianka" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Chęciny
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Góra Miedzianka"
Rezerwat o powierzchni 25,00 ha, utworzony w 1958 roku. Góra Miedzianka to charakterystyczne, widoczne z daleka wzniesienie o wysokości 356 m npm. Od XIV wieku wydobywano na Miedziance rudy zawierające ok. 50% miedzi. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych obszaru o wyjątkowych walorach krajobrazowych, obejmującego najwyższe wzniesienie w Górach Chęcińskich, na którym znajduje się jedyne w Polsce stanowisko rzadko spotykanych minerałów, zwierząt i roślin oraz w celu zachowania istniejących na tym obszarze śladów dawnych prac górniczych, mających duże znaczenie dla historii kultury materialnej". W kopalniach Miedzianki wydobywano chalkopiryt, malachit, azuryt, a także odkryte przez J. Morozewicza: miedziankit, staszicyt i lubeckit. Rudy miedzi przetapiane były między innymi w hucie w pobliskim Polichnie. Pozostałością eksploatacji górniczej są szyby i sztolnie. Na Miedziance znajduje się kilka jaskiń i schronisk skalnych, niektóre o znacznych długościach, na przykład jaskinia w sztolni Zofia o długości 279 metrów. Na zboczach Miedzianki występują leje i kieszenie krasowe. Roślinność stanowią krzewy tarniny, dzikiej róży, berberysu i jałowca. Wierzchołek wzniesienia to doskonały punkt widokowy na okolicę. Zdjęcie P1010017