Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Góra Rzepka" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Chęciny
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Góra Rzepka"
Rezerwat o powierzchni 9,09 ha, utworzony w 1981 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wychodni skał dewońskich oraz pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu". W odległości 0,2 km znakowany szlak koloru żółtego: Chęciny - Korzecko - Grzywy Korzecz-kowskie - Jedlnica - Grząby Bolmińskie - góra Miedzianka - Zajączków - Wierna Rzeka PKP. Rezerwat obejmuje część dawnego wyrobiska kamieniołomu na górze Rzepce. Wzniesienie zbudowane jest ze skał środkowo i górnodewońskich: dolomitów oraz wapieni stromatoporowo-koralowcowych i wapieni płytowych. W szczytowej części wzniesienia występują ślady dawnego górnictwa kruczcowego. Na terenie rezerwatu występuje roślinność kserotermiczna, między innymi dziewięćsił i zawilec wielkokwiatowy.