Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Góra Żakowa Dodaj do trasy
(0 głosy)
Kielce
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
Góra Żakowa
Góra Żakowa

Do rezerwatu można dotrzeć idąc na zachód od Zelejowej lub z drugiej strony na wschód od wsi Gałęzie. Obszar chroniony jako rezerwat „Góra Żakowa” ma powierzchnię 50,48 ha i został utworzony w 1999 roku. Obejmuje on środkową część Pasma Zelejowskiego ze znajdującymi się tu Górą Wsiową (367m n.p.m. ) i Górą Żakową ( 363 m n.p.m. ).

Wzniesienie na całej swej powierzchni jest porośnięte lasem bukowo sosnowym wraz z wieloma gatunkami roślin wapiennolubnych, charakterystycznych dla wzgórz chęcińskich. Na całej powierzchni objętej ochroną spotykamy ślady dawnej eksploatacji kruszcowej. Poszukiwano tu głównie galeny i barytu. Góra Żakowa była również miejscem eksploatacji wapieni, pozyskiwanych z tego miejsca ze względu na ciekawą kolorystykę jaką dawały żyłki kalcytowe zabarwione minerałami miedzi. Na obszarze rezerwatu znajdują się wychodnie jasnoszarych wapieni środkowego i górnego dewonu na których leżą, głównie od strony północnej, zlepieńce permskie. Na zachodnim skraju Góry Żakowej znajduje się jedna z ciekawszych w regionie jaskiń pochodzenia krasowego, Jaskinia Piekło. Całkowita długość jaskini wynosi 57 metrów. Po lewej stronie od wejścia odchodzi korytarzyk, zakończony oknem, zaś w końcowej części jaskini znajdują się dwa kominy posiadające również połączenie z powierzchnią. Około 10 metrów od głównego wejścia w dnie jaskini, znajduje się półtorametrowe zagłębienie, jakie pozostało po prawdopodobnym szybie poszukiwawczym. Ze względu na ogólną dostępność obiektu i nieograniczoną możliwość jego penetracji we wnętrzu zachowały się do chwili obecnej jedynie śladowe fragmenty nacieków kalcytowych. Jaskinia Piekło leży na gruntach wsi Skiby i jest jako pomnik przyrody objęta ochroną od 1954 roku.