Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Małe Gołoborze" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Wiącka-Kapkazy
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
# Rezerwat
# Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 20,44 ha, utworzony w 1993 roku. Miejscowość Wronów, gmina Waśniów. Dojście znakowanymi szlakami koloru: czerwonego: Gołoszyce PKS - góra Truskolaska - góra Wesołówka - rezerwat "Małe Gołoborze" - góra Szczytniak (12,5) - przełęcz Jeleniowska (15,5) - góra Jeleniowska - Paprocice PKS (20 km) i czarnego: Wałsnów PKS - Kunin - Skoszyn - rezerwat "Szczytniak" [połączenie ze szlakiem czerwonym] (6 km).

Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych obszaru dawnego gołoborza, wychodni interesujących skał okresu kambru, a także starodrzewia bukowego i bukowo-jodłowego z licznymi okazami drzew pomnikowych". Rezerwat znajduje się na północnym zboczu góry Chocimowskiej (520 m npm) w Paśmie Jeleniowskim. Górna część rezerwatu ma bardzo duży spadek, potem następuje wypłaszczenie. Zbudowany jest z piaskowców kwarcytowych, tak zwanych "kwarcytów". Gołoborza zajmują powierzchnię 0,76 ha. Obserwuje się sukcesję roślin na jego teren, najpierw pojawiają się płaty mchu, a następnie rośliny runa leśnego. Na terenie rezerwatu gatunkiem dominującym w drzewostanie jest buk zwyczajny. Podszyt tworzą: jarząb pospolity, leszczyna pospolita, brzoza brodawkowata. W runie dominuje jeżyna gruczołowata, ale występują także: paproć, borówka-czarna jagoda, bluszcz, szczawik. Południowa granica rezerwatu sięga części grzbietowej, którą biegnie czerwony szlak turystyczny.