Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Milechowy" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Kielce
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat położony w najdalej na zachód wysuniętej części Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Dojechać można skręcając z trasy Chęciny – Małogoszcz w miejscowości Bolmin na północ do wsi Miechowy. Na zachodnim skaju wsi przy lesie zaczyna się teren rezerwatu.

Został on założony w 1978 roku i posiada powierzchnię 133,73 hektara stając się tym samym największym w regionie świętokrzyskim rezerwatem leśnym. Jest to jeden z bardziej urokliwych obiektów na całym omawianym obszarze. Dwa schodzące się ku sobie grzbiety górskie Góra Miechowska ( 325 m. n.p.m. ) będąca zachodnim zakończeniem Grząb Bolińskich i Góra Brodowa otaczają jak ramionami swoistą enklawę. Tworzy ją zespół leśny nazywany grądem subkontynentalnym. Malownicze biegnące przez większość rezerwatu obniżenie porasta las liściasty, głównie grabowo - dębowy z domieszką buczyny. Ponieważ na znacznych obszarach las jest bez podszytu, stwarza to wyjątkowy krajobraz. Kopulaste pagóry, wczesną wiosną przykrywają kolorowe dywany utkane z zawilców i przylaszczek. Obie góry, Miechowska i Brodowa są siedliskiem wielu roślin kserotermicznych, będących pod ochroną. W miejscu gdzie wzniesienia zbliżają się do siebie najbardziej, powstał głęboki na ponad 20 metrów wąwóz, którego boki budują wychodnie wapieni jurajskich. W ścianie północnej, kilkanaście metrów nad dnem wąwozu, znajduje się jaskinia krasowa. Jak kilka innych jaskiń w Górach Świętokrzyskich została nazwana Piekło a dla uściślenia dodaje się określenie Miechowskie. Nazwa ta stanowi jeszcze jeden dowód na to, że jaskinie od dawna kojarzone są z nieczystymi mocami piekielnymi i jak głoszą legendy, były siedliskiem diabłów i czarownic a w najlepszym przypadku kryjówką zbójców. Jaskinia jest niewielka, gdyż ma niecałe 18 metrów długości. Brak jest bogatej szaty naciekowej, jedynie niewielkie fragmenty polewy kalcytowej w końcowym fragmencie korytarza świadczą o krasowym pochodzeniu jaskini. Stojąc u wrót Piekła, możemy zobaczyć po przeciwnej stronie wąwozu, niewielki zniszczony pomnik kamienny, zwieńczony metalowym krzyżem. Znajduje się on na wapiennym szczycie Góry Brodowej. Wzniesiony w pierwszej połowie ubiegłego wieku przez profesora Juliusza Brauna, mieszkańca pobliskiej wsi Miechowy, poświęcony jest jego bratu Kazimierzowi, pilotowi tragicznie zmarłemu podczas obrony Lwowa w 1920 roku. Wąwóz w kierunku zachodnim rozszerza się zatracając swój groźny wygląd, łagodnieje, by na skraju lasu połączyć się z szeroką doliną Wiernej Rzeki - Łośny.