Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Moczydło" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Kielce
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 16,21 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Jaworznia, gmina Piekoszów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowo-dydaktycznych licznych, dobrze zachowanych w terenie pozostałości górnictwa kruszcowego w formie szpar i szybików wyznaczających w terenie wyjątkowo czytelny obraz regionalnej mineralizacji kruszcowej".

Rezerwat obejmuje wzniesienie Moczydło (317 m npm), na terenie którego od XVII do początków XX wieku istniało górnictwo kruszcowe. Pozostałością działalności górniczej są "szpary" i szybiki wyznaczające linie występowania kruszcu. Dawne kamieniołomy są bardzo zarośnięte i trudne do odszukania w terenie. Podobnie "szpary", które dodatkowo są zasypywane śmieciami z okolicznych domów.