Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Piekiełko Szkuckie" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Radzanów
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 2,50 ha, utworzony w 1995 roku, miejscowość Szkucin, gmina Ruda Maleniecka. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych form skałkowych zbudowanych ze zlepieńców dolnojurajskich oraz licznych pomnikowych dębów i sosen".

Rezerwat znajduje się na terenie niewielkiego, zalesionego wzniesienia, na którego szczycie znajduje się kilkanaście skałek tworzących od strony południowej pionowe ściany, mocno wyerodowane. Skały zbudowane są ze zlepieńców, których struktura doskonale widoczna jest na pionowych powierzchniach. U stóp urwiska znajduje się dużo rumoszu powstałego na skutek erozji. W sąsiedztwie skałek rośnie kilkanaście pomnikowych sosen i dębów w wieku około 150 lat.