Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Skały w Krynkach" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Busko - Zdrój
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 25,10 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Krynki, gmina Brody. Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych odsłonięć piaskowców dolnotriasowych".

W rezerwacie występuje duża grupa skał piaskowcowych o oryginalnych kształtach, są tu więc urwiska, progi skalne, grzyby i kazalnice. Największa skała w kształcie grzyba ma wysokość 2,5 metra, a średnica kapelusza wynosi około 5 metrów. Górne powierzchnie tych skał są prawie poziome. Na północ od grupy skał znajduje się mocno zarośnięty wąwóz, w którym na długości około 150 metrów odsłaniają się piaskowce. Dnem wąwozu okresowo płynie strumień. Cały rezerwat pokryty jest lasem sosnowym i mieszanym.