Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Skowronno" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Pińczów
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Skowronno"
Rezerwat ścisły, pow. 1,93 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skowronno Dolne, gmina Pińczów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu zbiorowisk muraw stepowych". Wzgórze na którym znajduje się rezerwat zbudowane jest z wapieni spiaszczonych o dość cienkiej warstwie gleby. Występują tu rośliny stepowe: miłek wiosenny, dwa gatunki ostnic. Rezerwat Skowronno jest jednym z czterech stanowisk występowania na terenie Polski dziewięćsiła popłocholistnego. Na terenie rezerwatu znajdują się małe pieczary.