Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Szczytniak" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Kielce
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Szczytniak"
Rezerwat częściowy, pow. 6,03 ha, utworzony w 1993 roku. Miejscowość Skoszyn, gmina Waśniów. Dojście znakowanymi szlakiem turystycznym koloru czerwonego: Gołoszyce PKS - góra Truskolaska - góra Wesołówka - góra Szczytniak i rezerwat "Szczytniak" (12,5) - rezerwat "Małe Gołoborze" - przełęcz Jeleniowska - góra Jeleniowska - Paprocice PKS (20 km); szlakiem koloru czarnego: Wałsnów PKS - Kunin - Skoszyn - rezerwat "Szczytniak" [połączenie ze szlakiem czerwonym] (6 km). Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych gołoborza oraz wkraczających na nie zbiorowisk roślinnych, a także fragmentu pierwotnej puszczy bukowo-jodłowej". Rezerwat obejmuje część przyszczytową wzniesienia Szczytniak (554 m npm) w Paśmie Jeleniowskim. Górna część rezerwatu jest bardzo stroma, natomiast dolna o niewielkim nachyleniu. Rumowisko skalne tzw gołoborze składa się z głazów i bloków piaskowców kwarcytowych górnego kambru. Teren rezerwatu porasta las bukowo-jodłowy.