Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Świnia Góra" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Brudzów Załawie
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat ścisły, pow. 50,78 ha, utworzony w 1953 roku. Najbliższa miejscowość Kucembów, gmina Bliżyn. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Zagnańsk PKP - dąb "Bartek" - Janaszów PKS - rezerwat "Świnia Góra" (12 km) - rezerwat "Dalejów" - pomnik przyrody "Brama Piekielna" - pomnik przyrody "Piekło Dalejowskie" - Bliżyn PKP, PKS (26 km).

Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z naturalnymi i charakterystycznymi dla regionu Gór Świętokrzyskich typami drzewostanów mieszanych". Teren obecnego rezerwatu był wzięty pod ochronę już w 1938 roku. Zapiski historyczne mówią, że rosły tu dęby, których nie mogły przecierać normalne maszyny w tartakach. Także i teraz spotkać można pojedyncze modrzewie i jodły w wieku ponad 200 lat. Jest także jeden okaz cisa w wieku około 100 lat. Dominującym drzewem jest tu jodła, obok której występują: buk, jawor i dąb bezszypułkowy. W gęstym runie występują: konwalia, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, wawrzynek wilczełyko, widłaki i bluszcze. W przeszłości na terenie obecnego rezerwatu wydobywano rudę żelaza. Flora rezerwatu liczy 345 gatunków roślin naczyniowych, drzewa i krzewy są reprezentowane przez 38 gatunków, występuje tu 20 gatunków roślin chronionych i 22 gatunki roślin górskich.