Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Ulów" Dodaj do trasy
(1 Głosuj)
Bałtów
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat częściowy, pow. 23,50 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Bałtów, gmina Bałtów. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Sudół Dolny PKS, MZK - Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego PKS, MZK - Magonie - Bałtów PKS, MZK - Pętkowice PKS, MZK. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz cennych zbiorowisk leśnych". Rezerwat składa się z dwóch części: "Zamościa" i "Strużniaka". Są one oddalone od siebie o około 1,5 km, pomiędzy nimi płynie rzeka Kamienna. "Zamoście" ma ukształtowanie faliste, pocięte jest jarami opadającymi ku północy do rzeki Kamiennej. "Strużniak" obejmuje stromą, miejscami urwistą krawędź doliny Kamiennej. Na terenie rezerwatu występują wychodnie skalne, płytkie rędziny wapienne oraz lessy. Odnotowano tu około 350 gatunków roślin naczyniowych oraz 22 gatunki roślin chronionych, w tym 15 podlegających ochronie całkowitej.