Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Wisła pod Zawichostem" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Kielce
Góry Świętokrzyskie
Pow. na terenie województwa świętokrzyskiego 676,177 ha, utworzony 9 X 2008 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych, miejsc żerowania i odpoczynku podczas wędrówek rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych Charadriiformes". Rezerwat obejmuje koryto Wisły na długości ok. 15,5 km. od ujścia Sanu do ujścia Sanny po prawej stronie rzeki, na lewym zaś od miejscowości Mściów i Szczytniki do miejscowości Piotrowice i Linów. Rezerwat położony jest na terenie trzech województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W granicach rezerwatu stwierdzono 302 gatunki roślin naczyniowych w tym 5 gatunków roślin objętych ochroną prawną, ścisłą: kruszczyk szerokolistny, pływacz zwyczajny, włosienicznik skąpopręcikowy; częściową: grążel żółty, kalina koralowa. Awifauna lęgowa reprezentowana jest przez: siewkowe: rybitwę rzeczną i białoczelną, sieweczkę rzeczną i obrożną, mewę pospolitą, brodziec piskliwy. Łącznie, od początku XXI wieku obserwowano tu 146 gatunków ptaków, w tym około 80 lęgowych, 70 zimujących i 50 występujących głównie w czasie wędrówek.