Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Wzgórza Sobkowskie" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Jędrzejów
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat o powierzchni 37,43 ha, utworzony w 2005 roku. Celem ochrony jest zachowanie uwarunkowanych antropogenicznie muraw i zarośli kserotermicznych z licznymi gatunkami roślin chronionych. Wśród roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową na terenie rezerwatu występują: zawilec wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, goryczka krzyżowa, podkolan biały i sasnka łąkowa.