Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Zielonka" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Zawichost
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat \
Rezerwat "Zielonka"
Rezerwat częściowy, pow. 21,09 ha, utworzony w 1974 roku. Miejscowość Czyżów Szlachecki, gmina Zawichost. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego". Teren rezerwatu jest pagórkowaty, poprzecinany wąwozami, niektóre ze stromymi zboczami. Dominującym drzewostanem jest lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Spotkać tu można pomnikowe okazy bzu czarnego o obwodzie pnia 80 i 83 cm, oraz leszczyny o obwodzie pnia 71 cm. Na terenie rezerwatu rośnie ok. 200 gatunków roślin naczyniowych.