Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Stokówka Dodaj do trasy
(0 głosy)
Kielce
Góry Świętokrzyskie
Stokówka
Stokówka
Góra Stokówka jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc w Chęcińsko Kieleckim Parku Krajobrazowym. Znajduje się w zachodniej części Pasma Zelejowskiego. Szczerba przecinająca całe wzniesienie widoczna jest z położonych na północ od góry, Gałęzic. Nieczynny kamieniołom stanowi ślad po wyeksploatowaniu jednej z większych w regionie świętokrzyskim żył kalcytowych. Występujący tu kalcyt to słynna „różanka”. Jest zabarwiony związkami żelaza ułożonymi w charakterystyczne różyczki i pofalowane pasemka. Różanka jest jedynym prawdziwym marmurem wydobywanym w rejonie chęcińskim. Wszystkie pozostałe kieleckie i chęcińskie „marmury” są tylko ciekawie kolorystycznymi wapieniami, dającymi się pięknie polerować. Nazwa „marmury” w wyniku pięćsetletniego stosowania, przyjęła się w słownictwie regionalnym i funkcjonuje nadal. Kalcyt wydobywany na Stokówce jest pochodzenia żyłowego. Wypełnił on szczelinę tektoniczną jaka powstała w skalistych wapieniach dewońskich. Pozostałości po eksploatacji zachowały się jeszcze w postaci odspojonych bloków skalnych na dnie wyrobiska. W ścianach kamieniołomu zobaczyć można także fragmenty żyły kalcytowej zabarwionej wiśniowym hematytem i śladowymi ilościami związków miedzi. Zjawiska krasu powierzchniowego i podziemnego występujące w obrębie wzniesienia, wielokrotnie były opisywane w przewodnikach i informatorach. Stokówka jest nie tylko godna poznania ze względu na woje walory geologiczne czy rolę jaką się zapisała w dziejach górnictwa skalnego. Jest ona miejscem o dużych walorach krajobrazowych. Stojąc na szczycie zniesienia możemy podziwiać wspaniałą panoramę. Jak na wyciągnięcie ręki mamy przed sobą całą Dolinę Chęcińską wraz z zamkiem, trójzębny szczyt Miedzianki oraz niewielkie pasma Grzyw Korzeczkowskich i Grząb Bolmińskich. W okresie ostatnich kilku lat Stokówka stała się ulubionym miejscem treningu dla początkujących alpinistów. Ściany odsłonięcia miejscami dochodzące do 20 metrów są wyposażone w stosowne haki i inne zabezpieczenia ułatwiające wspinaczkę. Uzupełnieniem walorów tego wyjątkowo urokliwego miejsca są występujące na wapiennych skałkach rośliny kserotermiczne, często zarastające powierzchniowe formy krasowe.