Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Wroni Dół"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 9,94 ha, utworzony w 1999 roku. Miejscowość Polichno, gmina Michałów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowych i dydaktycznych bogatego florystycznie fragmentu zespołu grądu z licznymi gatunkami roślin objętych ochroną".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Wolica"
Rezerwat "Wolica"
(0 głosy)

Rezerwat utworzony w 2000 roku, powierzchnia 2,78 ha. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowo - dydaktycznych profilu osadów dolnego wapienia muszlowego (środkowy trias) odsłaniających się w ścianach nieczynnego kamieniołomu".

Więcej...

Pow. na terenie województwa świętokrzyskiego 676,177 ha, utworzony 9 X 2008 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych, miejsc żerowania i odpoczynku podczas wędrówek rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych Charadriiformes".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Winiary Zagojskie"

Rezerwat ścisły, pow. 4,81 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Winiary, gmina Gacki. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślin stepowych".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego"

Rezerwat o powierzchni 17,95 ha, utworzony w 1999 roku. Rezerwat znajduje się w Kielcach w widłach ulic: Poniatowskiego i Wojska Polskiego. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu wyrobisk odsłaniających profile wapieni dewońskich. Stanowisko bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości dewońskich".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Wąwóz w Skałach"

Rezerwat częściowy, pow. 3,18 ha, utworzony w 1994 roku. Miejscowość Skały, gminy: Nowa Słupia, Waśniów. Dojście znakowanym szlakiem koloru niebieskiego: Nowa Słupia PKS - Stara Słupia - Grzegorzowice - Skała (8 km) - Pokrzywianka Dolna - Włochy - Kałków Godów PKS (17 km).

Więcej...
Rezerwat "Ulów"
(1 Głosuj)

Rezerwat częściowy, pow. 23,50 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Bałtów, gmina Bałtów. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Sudół Dolny PKS, MZK - Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego PKS, MZK - Magonie - Bałtów PKS, MZK - Pętkowice PKS, MZK.

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat ścisły, pow. 50,78 ha, utworzony w 1953 roku. Najbliższa miejscowość Kucembów, gmina Bliżyn. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Zagnańsk PKP - dąb "Bartek" - Janaszów PKS - rezerwat "Świnia Góra" (12 km) - rezerwat "Dalejów" - pomnik przyrody "Brama Piekielna" - pomnik przyrody "Piekło Dalejowskie" - Bliżyn PKP, PKS (26 km).

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Szczytniak"
Rezerwat "Szczytniak"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 6,03 ha, utworzony w 1993 roku. Miejscowość Skoszyn, gmina Waśniów. Dojście znakowanymi szlakiem turystycznym koloru czerwonego: Gołoszyce PKS - góra Truskolaska - góra Wesołówka - góra Szczytniak i rezerwat "Szczytniak" (12,5) - rezerwat "Małe Gołoborze" - przełęcz Jeleniowska - góra Jeleniowska - Paprocice PKS (20 km); szlakiem koloru czarnego: Wałsnów PKS - Kunin - Skoszyn - rezerwat "Szczytniak" [połączenie ze szlakiem czerwonym] (6 km).

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Sufraganiec"
Rezerwat "Sufraganiec"
(0 głosy)

Rezerwat o powierzchni 17,31 ha, utworzony w 1961 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych malowniczego fragmentu lasu mieszanego z jodłą oraz udziałem roślin charakterystycznych dla Gór Świętokrzyskich".

Więcej...

Strona 3 z 9