Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat \
Rezerwat "Słopiec"
Rezerwat "Słopiec"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 8,18 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Słopiec, gmina Daleszyce. Cel ochrony: "Zachowanie unikatowego torfowiska, cennych zbiorowisk roślinnych oraz wielu rzadkich roślin chronionych".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Skowronno"
Rezerwat "Skowronno"
(0 głosy)

Rezerwat ścisły, pow. 1,93 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skowronno Dolne, gmina Pińczów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu zbiorowisk muraw stepowych".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Skotniki Górne"

Rezerwat o powierzchni 1,90 ha, utworzony w 1962 roku. Zajmuje partię szczytową wzgórza gipsowego o łagodnych zboczach leżącego w pobliżu wsi Skotniki Górne. Wzgórze to pokryte jest obficie roślinnością stepową.

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Skorocice"
Rezerwat "Skorocice"
(0 głosy)

Rezerwat ścisły, pow. 7,70 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skorocice, gmina Wiślica. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 25,10 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Krynki, gmina Brody. Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych odsłonięć piaskowców dolnotriasowych".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Skały pod Adamowem"

Rezerwat częściowy, pow.8,98 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Adamów, gmina Brody. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wychodni piaskowców dolnotriasowych".

Więcej...

Rezerwat jest fragmentem boru mieszanego z dominantą sosny w wieku ok. 200 lat. Wśród drzewostanu występują zwietrzałe skały piaskowcowe o osobliwych kształtach: grzybów, kominów, kazalnic itp.

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Rosochacz"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 30,44 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Lubienia, gmina Brody. Cel ochrony:zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnych, wielogatunkowych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Radomice"
(0 głosy)

Rezerwat ma powierzchnię 22,89 ha, utworzony został w 1953 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiących niegdyś ich stały element składowy".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Przęślin"
(0 głosy)

Rezerwat o powierzchni 0,72 ha, utworzony w 1960 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej oraz pokaźnych rozmiarów kryształów gipsowych widocznych w południowej i zachodniej ścianie wzgórza".

Więcej...

Strona 4 z 9