Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat o powierzchni 9,45 ha. Cel ochrony: "Zachowanie zbiorowiska roślinności kserotermicznej oraz stanowiska rzadkich gatunków owadów".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 2,50 ha, utworzony w 1995 roku, miejscowość Szkucin, gmina Ruda Maleniecka. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych form skałkowych zbudowanych ze zlepieńców dolnojurajskich oraz licznych pomnikowych dębów i sosen".

Więcej...
Rezerwat "Pieczyska"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 40,84 ha, utworzony w 1999 roku. Miejscowość Bogucice, gmina Pińczów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych zbiorowisk torfowiskowych i bagiennych z licznymi gatunkami rzadkich i prawnie chronionych roślin".

Więcej...

Rezerwat częściowy, pow. 33,08 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Hucisko, gmina Strawczyn. Cel ochrony: "Zachowanie odsłonięć piaskowca triasowego oraz wielogatunkowego drzewostanu z fragmentem żyznej buczyny".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Owczary"
(0 głosy)

Rezerwat ścisły, pow. 0,61 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Owczary, gmina Busko-Zdrój. Jest to jedyne w Polsce centralnej miejsce występowania słonorośli i zwierząt halofitowych.

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Oleszno"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, utworzony w 1970 roku, powiększony w 2006 roku, pow. 262,73 ha. Miejscowość Zabrody, gmina Krasocin. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentu rozległego kompleksu bagiennych lasów olszowych o naturalnym, miejscami pierwotnym charakterze".

Więcej...

Rezerwat częściowy, pow. 36,29 ha, utworzony w 1989 roku. Miejscowość Dobromierz, gmina Kluczewsko. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Rączki PKS - rezerwat "Bukowa Góra" - rezerwat "Piskorzeniec" - Wojciechów, i czarnego: Biały Brzeg, stanica harcerska - Rączki PKS - rezerwat "Bukowa Góra" - rezerwat "Murawy Dobromirskie" - Dobromierz PKS - Mrowina [połączenie ze szlakiem niebieskim].

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Modrzewie"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 5,08 ha, utworzony w 1971 roku. Miejscowość Bałtów, gmina Bałtów. Dojście znakowanym szlakiem koloru: niebieskiego: Sudół Dolny PKS, MZK - Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego PKS, MZK - Magonie - Bałtów PKS, MZK - Pętkowice PKS, MZK. Cel ochrony: "Zachowanie dla potrzeb naukowych i dydaktycznych fragmentu zespołu leśnego o charakterze pierwotnym z udziałem modrzewia polskiego, podszyciem i runem charakterystycznym dla lasu liściastego rosnącego na glebach lessowych".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Moczydło"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 16,21 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Jaworznia, gmina Piekoszów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowo-dydaktycznych licznych, dobrze zachowanych w terenie pozostałości górnictwa kruszcowego w formie szpar i szybików wyznaczających w terenie wyjątkowo czytelny obraz regionalnej mineralizacji kruszcowej".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Milechowy"
(0 głosy)

Rezerwat położony w najdalej na zachód wysuniętej części Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Dojechać można skręcając z trasy Chęciny – Małogoszcz w miejscowości Bolmin na północ do wsi Miechowy. Na zachodnim skaju wsi przy lesie zaczyna się teren rezerwatu.

Więcej...

Strona 5 z 9