Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

# Rezerwat
# Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 20,44 ha, utworzony w 1993 roku. Miejscowość Wronów, gmina Waśniów. Dojście znakowanymi szlakami koloru: czerwonego: Gołoszyce PKS - góra Truskolaska - góra Wesołówka - rezerwat "Małe Gołoborze" - góra Szczytniak (12,5) - przełęcz Jeleniowska (15,5) - góra Jeleniowska - Paprocice PKS (20 km) i czarnego: Wałsnów PKS - Kunin - Skoszyn - rezerwat "Szczytniak" [połączenie ze szlakiem czerwonym] (6 km).

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Ługi"
Rezerwat "Ługi"
(1 Głosuj)

Rezerwat częściowy, pow. 90,23 ha, utworzony w 1981 roku. Gmina Włoszczowa. Cel ochrony: "Zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno - bagiennym i leśnym".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Lubcza"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 6,50 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Lubcza, gmina Wodzisław. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska miłka wiosennego, będącego pod ochroną i stanowiącego relikt roślinności stepowej".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 36,59 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Bodzechów, gmina Bodzechów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego o charakterze naturalnym, porastającego jary lessowe".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat o powierzchni 18,00 ha, utworzony w 1954 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego środowiska żyjącej w rezerwacie fauny zwierząt niższych niespotykanych poza tym nigdzie w Polsce. Obok osobliwości zoologicznych rezerwat posiada ciekawą budowę geologiczną oraz dzięki występowaniu na jego terenie roślinności stepowej ma również znaczenie zabytku botanicznego".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Krzemionki"
(2 głosy)

Na terenie rezerwatu archeologicznego o powierzchni blisko 350 ha zobaczyć można wyjątkowo dobrze zachowany krajobraz nakopalniany: hałdy i leje poszybowe oraz znakomicie zrekonstruowaną architekturę podziemi sprzed 5-4 tys. lat.

Więcej...
Klasztor na terenie przylegającym do rezerwatu Karczówka
Klasztor na terenie przylegającym do rezerwatu Karczówka
Rezerwat "Karczówka"
(0 głosy)

Rezerwat krajobrazowy został utworzony w roku 1953 na pow. 26,62 ha. Karczówką nazywa się wysoka, skalista, drzewami po większej części iglastymi pokryta góra, leżąca ok. 4 kilometrów na zachód od centrum od Kielc. Jest ona jedynym wśród kieleckich rezerwatów, rezerwatem krajobrazowym. Trzeba jednak zauważyć że obszar zajmowany przez Karczówkę i okoliczne wzniesienia zapisuje się jednocześnie w sposób znaczący w historii eksploatacji kruszców.

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 10,50 ha, utworzony w 1978 roku. Miejscowość Michniów, gmina Bodzentyn. Dojście znakowanymi szlakami turystycznymi koloru niebieskiego: Suchedniów PKP - źródło "Burzący Stok" - Kamień Michniowski (10 km) [początek szlaku czarnego do kaplicy św. Barbary] - Michniów - Berezów PKP (15 km), czarnego: kaplica św. Barbary (Barbarka) - Kamień Michniowski (2 km) [połączenie ze szlakiem niebieskim].

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Kadzielnia"
(0 głosy)

Rezerwat o powierzchni 0,6 ha, usytuowany w Kielcach pomiędzy ulicami Krakowską, Pakosz a Aleją na Stadion, został założony w 1962 roku. Obejmuje środkową część wyrobiska tak zwaną Skałkę Geologów. Kadzielnia stanowi główny element Pasma Kadzielniańskiego. W skład Pasma wchodzą takie góry jak Karczówka, Dalnia, Grabina, Brusznia, Stokowa, Marmurek, Kadzielnia, Cmentarna, Słoneczna, Psie Górki, Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni.

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Grabowiec"
Rezerwat "Grabowiec"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 21,08 ha, utworzony w 1956 roku. Miejscowość Bogucice, gmina Gacki. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej na południowym skłonie wzniesienia w lesie dębowo - grabowym".

Więcej...

Strona 6 z 9