Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat \
Rezerwat "Góry Wschodnie"

Rezerwat częściowy, pow. 1,78 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Chotel Czerwony, gmina Wiślica. Rezerwat obejmuje część wzgórza gipsowego w miejscowości Chotel Czerwony.

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Góry Pieprzowe"

Rezerwat o powierzchni 18,01 ha, utworzony w 1979 roku. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego z Sandomierza - 3 km. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentów muraw i zarośli kserotermicznych z interesującą fauną owadów".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Górna Krasna"

Rezerwat o powierzchni 413,02 ha, utworzony 8 stycznia 2004 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków.

Więcej...
Góra Żakowa
Góra Żakowa
Góra Żakowa
(0 głosy)

Do rezerwatu można dotrzeć idąc na zachód od Zelejowej lub z drugiej strony na wschód od wsi Gałęzie. Obszar chroniony jako rezerwat „Góra Żakowa” ma powierzchnię 50,48 ha i został utworzony w 1999 roku. Obejmuje on środkową część Pasma Zelejowskiego ze znajdującymi się tu Górą Wsiową (367m n.p.m. ) i Górą Żakową ( 363 m n.p.m. ).

Więcej...

Rezerwat o powierzchnia 197,67 ha, utworzony w 1995 roku. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego z Bodzentyna - 4 km. Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych wielogatunkowych zbiorowisk leśnych".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Góra Rzepka"

Rezerwat o powierzchni 9,09 ha, utworzony w 1981 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wychodni skał dewońskich oraz pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Góra Miedzianka"

Rezerwat o powierzchni 25,00 ha, utworzony w 1958 roku. Góra Miedzianka to charakterystyczne, widoczne z daleka wzniesienie o wysokości 356 m npm. Od XIV wieku wydobywano na Miedziance rudy zawierające ok. 50% miedzi.

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Góra Jeleniowska"

Rezerwat częściowy, pow. 15,56 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Jeleniów, gmina Nowa Słupia. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: Trzcianka PKS - Kobyla Góra - Paprocice - Góra Jeleniowska (6 km) - Szczytniak - Truskolaska - Gołoszyce PKS. Cel ochrony: "Zachowanie wychodni górnokambryjskich gruboławicowych piaskowców kwarcytowych w formie ostańcowych skałek, rozwalisk skalnych, terasów krioplancyjnych z rumowiskami skalnymi typu gołoborzy oraz naturalnego zbiorowiska Dentario Glandulosae Fagetum".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat częściowy, pow. 24,57 ha, utworzony w 1982 roku. Miejscowość Dobrzeszów, gmina Łopuszno. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Kuźniaki PKS - Góra Dobrzeszowska (5 km) - Gruszka - Jóźwików PKS - Węgrzyn - Grębosze - Mościska Małe - Mościska Duże - Sielpia Wielka (22 km).

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Gaj"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 5,90 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Sudół-Gaj, gmina Jędrzejów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska storczyka obuwika (Cypripedium calceolus) występującego tu jako element runa leśnego w drzewostanie i w młodnikach dębowych".

Więcej...

Strona 7 z 9