Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat \
Rezerwat "Gagaty Sołtykowskie"

Rezerwat częściowy, pow. 13,33 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Wólka Plebańska, gmina Stąporków. Cel ochrony: "Zachowanie odsłonięć skał dolnojurajskich zawierających ważne okazy mineralogiczne, paleontologiczne a także różnorodne formy syderytu".

Więcej...
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat "Ewelinów"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 14,89 ha, utworzony w 2006 roku. Miejscowość Ewelinów, gmina Łopuszno. Cel ochrony: "Zachowanie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych".

Więcej...
Rezerwat "Dziki Staw"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy, pow. 6,52 ha, utworzony w 1998 roku. Miejscowość Grobla, gmina Rytwiany. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny".

Więcej...
Rezerwat "Dalejów"
(0 głosy)

Rezerwat częściowy. pow.86,76 ha, utworzony w 1978 roku. Miejscowość Jastrzębie, gmina Bliżyn. Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanów z dużym udziałem modrzewia polskiego".

Więcej...
Rezerwat Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego
Rezerwat Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego

Rezerwat częściowy, pow. 40,58 ha, utworzony w 1970 roku. Miejscowość Cisów, gmina Daleszyce. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze pierwotnym w Górach Świętokrzyskich".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Ciechostowice"

Rezerwat częściowy, pow. 7,43 ha, utworzony w 1953 roku. Miejscowość Mroczków, gmina Bliżyn. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego występującego tu w różnych stadiach rozwoju, wskutek czego wytworzyły się szczególnie korzystne warunki do badań naukowych".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Chelosiowa Jama"

Rezerwat utworzony w 1997 roku, powierzchnia 25,83 ha. Miejscowość Jaworznia. Cel ochrony: "Zachowanie bardzo różnorodnych form krasu wraz z najdłuższym w regionie świętokrzyskim systemem jaskiniowym".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Bukowa Góra"

Rezerwat częściowy, pow. 34,80 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Rączki, gmina Kluczewsko. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentu lasu bukowego o charakterze pierwotnym z gatunkami roślin chronionych w runie".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Biesak-Białogon"

Rezerwat częściowy, pow. 13,08 ha, utworzony w 1981 roku. Cel ochrony: "Zachowanie i ochrona wychodni skał ordowickich i kambryjskich".

Więcej...
Rezerwat \
Rezerwat "Białe Ługi"

Rezerwat przyrody o powierzchni 408,44 ha, jeden z największych na terenie Gór Świętokrzyskich. Jest to kompleks torfowisk śródleśnych różnych typów i w różnych stadiach rozwoju z ciekawymi zespołami roślinności bagiennej.

Więcej...

Strona 8 z 9