Podkarpackie Przyroda

Rezerwat przyrody "Góra Sobień" Dodaj do trasy
(1 Głosuj)
Lesko
Biebrza
Rezerwat przyrody \
Rezerwat przyrody "Góra Sobień"
Obejmuje on piękne fragmenty lasu grądowego, lipowo-grabowego, buczyny karpackiej i łęgu podgórskiego.

Najniższe partie porasta las łęgowy z jesionem wyniosłym, świerkiem pospolitym, jaworem i leszczyną. W runie obok śledziennicy skrętolistnej, obficie występuje podagrycznik pospolity i marzanka wonna. Wyższe partie zajmuje las grądowy, który przechodzi w buczyny. Świat fauny reprezentowany jest tu m.in. przez: lisy, sarny, drobne ptaki śpiewające, zalatujące myszołowy i kruki, kumaka górskiego, salamandrę plamistą, jaszczurki i zaskrońca.

Na najwyższym punkcie wzgórza znajdują się ruiny zamku "Sobień". Prowadzone badania wykazały, że w XIII w. w tym miejscu istniał już gród z umocnieniami ziemnymi. Zamek, którego ruiny zostały zachowane do dzisiaj, został wzniesiony po 1340 roku, po zajęciu tych terenów przez Kazimierza Wielkiego. Po 1389 r. nadano go rodzinie Kmitów, która go jeszcze rozbudowała. Opuszczony przez Kmitów, popadł w ruinę. Na terenie rezerwatu urządzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza pod nazwą "Góra Sobień"

Najnowsze zdjęcia